Organisatie


Missie:

De missie van het StringWood Festival is om mensen te verbinden door middel van klassieke muziek.

Het StringWood Festival geeft de Katwijkse bevolking de mogelijkheid kennis te maken met muziek, poëzie en theater. Mensen geven uiting aan hun verbeeldingskracht in muziek en andere kunstvormen. Dit zorgt voor verbinding in de lokale samenleving en met de actualiteit daarbuiten.

Daarnaast heeft het festival als doel klassieke muziek toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek waaronder ook nadrukkelijk het jonge publiek.

 

Artistieke visie:

Het StringWood Festival gelooft in kunst als universele taal , waar muziek, theater en literatuur verschijningsvormen van zijn. Door deze vormen te combineren kunnen zoveel mogelijk mensen zich verbonden voelen met kunst.

Kunst heeft zowel een tijdloos aspect, waardoor bijvoorbeeld klassieke muziek en verhalen van generatie op generatie worden doorgegeven, als een verbinding met de tijd waarin we leven.

Daarom zoekt het StringWood Festival voor het presenteren van klassieke muziek naar actuele thema’s en herkenbare onderwerpen.

Dit willen zij niet alleen bereiken door het toegankelijk maken van de concerten door verschillende vormen van kunst te combineren met muziek, maar ook door het aangaan van samenwerkingsverbanden met bestaande organisaties. Daarom gaat het StringWood Festival, georganiseerd door Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren, samenwerkingen aan met het StringWood Ensemble, Open Hof Kerk Katwijk, Rijnsburg Klassiek en Bibliotheek Katwijk.

 

Educatie

Het StringWood Festival wil ook klassieke muziek naar een jong publiek brengen.

Zij bieden in samenwerking met het Welzijnskwartier drie muzieklessen voor kleuters aan ter voorbereiding op het kinderconcert. Daarnaast krijgen alle kleuters in Rijnsburg een ‘ Golden-ticket’  mee naar huis, een kortingskaartje voor het kinderconcert.

 

Zowel het kinderconcert als de ‘instrumentenmarkt’, waarbij de kinderen instrumenten uit kunnen proberen, zal de kinderen stimuleren om ook actief te worden in de muziek. 

Het mini-festival zorgt niet alleen voor educatie voor kinderen, maar ook tijdens de andere concerten wordt getracht de muziek begrijpelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Tijdens de concerten zal er context worden geboden over de muziek door middel van theater of andere kunstvormen. 

Als de stap naar één van de concerten toch nog te hoog is, dan kunnen de mensen naar de openbare repetitie op 27 februari in de Open Hof Kerk komen. Hier zullen zij na ontvangst een gedeelte naar de repetitie luisteren, leren zij de instrumenten één voor één kennen en is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de musici en over het festival.

 

Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren

“Stichting Cultuurpodium Kattekse CultUren heeft als doel het verbreden van het draagvlak voor- en het ondersteunen  van diverse vormen van kunst in de meest uitgebreide zin van het woord ten behoeve van (alle lagen van) de Katwijkse bevolking. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door :

  • het leveren van een actieve en bindende bijdrage aan het samenkomen van verschillende vormen van kunst, zoals onder meer toneel, zang, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en nieuwe media;
  • het nader tot elkaar brengen van verschillende vormen van kunst en het presenteren en het toegankelijk maken van die verschillende vormen
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met bestaande organisaties en het ontplooien van initiatieven op dit terrein.”